Algemene voorwaarden voor Booming Beads:

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.boomingbeads.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Booming Beads . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Deze voorwaarden accepteert u bij het plaatsen van een bestelling via de webshop.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Booming Beads is het niet toegestaan
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Booming Beads.

Garantie:

Booming Beads geeft 2 maanden garantie op sieraden en overige accessoires. Het artikel zal indien compleet, kosteloos worden gerepareerd. Na deze 2 maanden zijn de reparatiekosten in overleg. De kosten en risico van het retour zenden zijn voor de koper. De meeste sieraden zijn gemaakt van natuurlijke materialen, houdt rekening met de
inwerking van vocht en parfum (eerst drogen). De sieraden zijn niet bedoeld om mee te douchen, sporten en slapen.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Booming Beads te mogen claimen of te veronderstellen. Booming Beads streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy:

Booming Beads zal uw persoonlijke gegevens en e-mail adres alleen gebruiken voor het
afhandelen van de order. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven of
verkocht.

Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.boomingbeads.nl op deze pagina.